English   Tiếng Việt (Việt Nam)
Link đến website cũ  |  Đăng Nhập   |  Đăng kí  |  

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

 
Hợp tác giữa BV Việt Đức và BV trường Đại học Strasbourg Pháp

GS thuộc Hiệp hội Gan mật - Tụy - Tiêu hóa & ung thư Quốc tế IADGO đến giảng bài

Ký kết Hiệp định vay vốn thực hiện dự án "Nâng cao năng lực Khám chữa bệnh và đào tạo của BV Việt Đức"

BV Việt Đức nhận tài trờ CP CHLB Đức mua trang thiết bị phòng Mổ
 
 
Lên đầu trang

Số lượng truy cập:  
Số người Online: 
Thiết Kế bởi: Active Group